fbpx

Wij werken samen met

Carli Dippenaar

Carli is jong, analytisch en nieuwsgierig. Zij is altijd op zoek naar het waarom, wat zit er achter iemands gedrag en wat heeft iemand nodig om effectiever te kunnen leven en werken. Een persoonlijke aanpak en benadering combineert zij graag met een creatieve en in de toekomst ook digitale ondersteuning. Wij omschrijven haar ook wel als analytisch en sensitief.

Zij volgt bij ons een leer/werk traject waarin ze zowel ondersteunende taken uitvoert als mee denkt en werkt in ontwikkeltrajecten voor teams. Daarnaast studeert zij fysiologische psychologie. Carli analyseert alles maar weet ook de verbinding met haar hart en gevoel te maken. Zij heeft een aangeboren drive om mensen de allerbeste versie van zichzelf te gunnen en daar een duurzame bijdrage aan te willen leveren. Wij merken dat zij door de praktijkopleiding bij ons dichter bij zichzelf komt en dat zij haar analytische vermogen steeds beter weet te verbinden met haar intuïtieve kompas. De vragen die zij (nu al) stelt en haar natuurlijke wijsheid doen ons positief verwonderen.

Wij delen met elkaar de nieuwsgierigheid naar mens en mind. Wij zeggen altijd dat alles er al is in mensen en Carli is daar met haar jonge leeftijd een waardevol voorbeeld voor. Zij is op het vlak van digitalisering met een heel bijzonder project voor ons bezig!

De kernkwaliteiten die wij in Carli zien zijn nieuwsgierig, gedreven, zorgzaam, creatief, technisch, analytisch.

Hanna de Boer

Hanna is jong, authentiek en snel. Vraag haar iets en het is geregeld voordat je het hebt uitgesproken. Zij is onze rots in de branding als coördinator. Met haar ondernemende instelling en haar creatieve blik draagt ze daarnaast ook bij aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën en concepten en van onze huisstijl. Wij omschrijven haar ook wel als gedreven en creatief.

Hanna staat voor ontdekken, proberen en doen. “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.” Na een zoektocht door de opleidings- en arbeidsmarkt en een welkome verrassing die begin 2021 is geboren in de vorm van een dochter heeft Hanna haar plekje bij ons gevonden. De afwisseling van de werkzaamheden, het pionieren en de doorgroeimogelijkheden maken dat zij regelmatig nieuwe kwaliteiten en talenten bij zichzelf ontdekt. Met die talenten en kwaliteiten houdt zij ons scherp, ontzorgt zij ons op meerdere gebieden en ontwikkelt zij de uitstraling en herkenbaarheid van ons bedrijf.

Wij delen met elkaar de drive om het beste uit jezelf en elkaar te halen vanuit een warme, liefdevolle en veilige omgeving. In verbinding met jezelf staan staat hierbij bovenaan. Als het niet goed voelt dan heb je eerst iets te onderzoeken voordat je het gaat doen of niet gaat doen. Met haar jonge leeftijd is Hanna een waardevol rolmodel voor je authentieke zelf zijn. Daar gaat ze nog heel veel meer in betekenen met ons.

De kernkwaliteiten die wij in Hanna zien zijn gedreven, authentiek, zorgzaam, betrokken, creatief en ondernemend.

Ingrid Hoetjes

Ingrid is een zachte empathische vrouw met een krachtige missie, iedereen moet zich altijd welkom voelen, daar zet zij zich volledig voor in.  Wij omschrijven haar ook wel als zacht en uitgesproken.

Ingrid heeft een achtergrond in de zorg en is zeer begaan met mensen. Wij hebben haar leren kennen bij De Unieke Coach en aansluitend heeft zij een stagetraject bij ons gevolgd. Ingrid is sensitief en intuïtief en weet daardoor op een persoonlijke manier bij mensen aan te sluiten. Haar gedrevenheid om een wereld te creëren vanuit verbondenheid is aanstekelijk en daarbij gaat zij een respectvolle dialoog niet uit de weg. Zij staat voor haar principes maar weet daarin toch aan mensen het gevoel over te brengen dat hun principes er ook mogen zijn en dat dit naast elkaar mag bestaan. Haar altijd zachte en respectvolle benadering ervaren wij als een unieke kracht.

Wij delen met elkaar de overtuiging dat iedereen er mag zijn en zich mag uitspreken. Het ontwikkelen van de manier waarop je dat geweldloos en respectvol doet is zeker ook iets waar Ingrid aan bijdraagt in het contact met anderen.

De kernkwaliteiten die wij in Ingrid zien zijn empathisch, zorgzaam, geïnteresseerd, leergierig, uitgesproken en betrokken.

Oscar Flier

Oscar is een man met een waardevolle en indrukwekkende werk- en levenservaring in onder andere de creatieve sector. Hij is een natuurlijke verbinder en ziet mensen voor wie ze echt zijn. Wij omschrijven hem ook wel als warm en betrouwbaar.

Oscar is iemand waar je je gelijk bij op je gemak voelt, hij straalt rust uit en kan goed luisteren. Deze combinatie maakt dat je je snel veilig bij hem voelt en daardoor ontstaat de ruimte om er te mogen zijn. Hij heeft een sensor voor de kwaliteiten van mensen en je voelt dat hij oprecht is en het beste met je voor heeft. Na De Unieke Coach heeft Oscar een stagetraject bij ons gevolgd om onze manier van werken te kunnen omarmen en te integreren met zijn kwaliteiten en levenservaring. Voor ons is hij een verrijkende aanvulling op ons en op ons team.

Wij delen met elkaar dat wij iedereen gunnen om te leven vanuit kwaliteiten en purpose. Hij ziet mensen voor wie ze echt zijn en brengt mensen weer in verbinding met zichzelf. Oscar heeft de gave dat hij ruimte en vertrouwen met zich meebrengt waardoor je vanuit veiligheid durft te ontdekken wat je te doen hebt.

De kernkwaliteiten die wij in Oscar zien zijn open minded, geïnteresseerd, sensitief, luisteren, verbindend, bescheiden.

Website

Tine Boeve

Tine is groots daar kun je niet omheen. Zij is authentiek, creatief en een echte performer. Geef Tine een podium of een camera en zij laat zien wat er in dat moment is en mag zijn.  Zij heeft een filosofische kijk op dingen en een hoog inlevingsvermogen. Wij omschrijven haar ook wel als inspirerend uitdagend.  

Tine staat voor oprechtheid, meerdere kanten belichten en dit op een unieke en creatieve manier delen met anderen. Ruimte nemen, in het moment zijn en jezelf iets gunnen zijn voor haar belangrijke voorwaarden om betekenis te kunnen geven. Zij brengt diepgang en acceptatie, helemaal mogen zijn zoals je bent met alles wat daarbij hoort. Dit is haar manier om een goede en veilige sfeer te creëren waarin mensen hun volle potentieel kunnen ontdekken.  

Wij delen met elkaar de ruimte die wij iedereen gunnen om vooral te zijn zoals je bent. Daarbij kan het één niet zonder het ander bestaan. Licht en donker, groots en klein, geven en ontvangen enzovoort. Tine is op een natuurlijke manier op ons pad gekomen en van daaruit is na ontwikkeling en praktijkervaring de samenwerking ontstaan. Samen groeien we nu verder.

 De kernkwaliteiten die wij in Tine zien zijn creatief denken, kwetsbaarheid, optimistisch en onderzoekend. 

Website

ISKANDER Boulaabi

Iskander is een realistische denker, met een oprechte nieuwsgierigheid naar wat mensen drijft. Hij stelt zichzelf en anderen de vragen die het proces naar zelfreflectie op gang brengt. Zijn rustige energie en warme persoonlijkheid brengen instant vertrouwen om dit proces verder te begeleiden.

Hij kenmerkt zich door een natuurlijke verwondering en het samenbrengen van processen, feiten en kennis. Met Iskander ga je op een andere manier naar jezelf en de wereld om je heen kijken waar zijn prachtige metaforen zeker aan bijdragen. Bij Iskander voel je dat je helemaal kan zijn zoals je bent en leer je vooral je kracht en talent te zien en te waarderen.

Wij delen met elkaar het anders denken, het afgestemd werken en het zien van kansen en mogelijkheden. Ieder mens is uniek en verdient daarom het maatwerk om te kunnen ontwikkelen om zijn of haar licht zo krachtig mogelijk te kunnen laten schijnen. Hij laat zijn brein niet zijn gevoel ondermijnen wat hem voor ons extra aanvullend en waardevol maakt in ons team.

De kernkwaliteiten die wij zien in Iskander zijn toegankelijk, scherpzinnig, idealistisch, masculien en sensitief

Tineke de Blank

Tineke is een snelle denker, zeer praktisch ingesteld met een hoge dosis empathie. Wij omschrijven haar ook wel als warm doelgericht. Zij is van orde brengen in de chaos maar ook van mensen een level verder brengen.  

Tineke staat voor eerlijkheid, openheid en duidelijkheid. Kaders en structuur vindt zij belangrijk net als afspraak is afspraak. Zij ziet dit ook als voorwaarden die nodig zijn zodat mensen zich op een veilige en geborgen manier kunnen ontwikkelen. Tineke is ad-rem, no-nonsense en zegt heel vaak wat anderen denken maar niet durven te zeggen. Omdat zij dit met een gezonde dosis humor, soms ook wel wat zelfspot, brengt ontstaat er heel snel een veilige sfeer waarin alles er mag en kan zijn. 

Wij delen met elkaar dat we een heel groot vertrouwen en geloof hebben in de talenten en authenticiteit van mensen. Daar dragen wij dan ook graag aan bij, dat mensen zich daar zelf ook bewust van worden. Door een combinatie van een ontwikkeltraject bij ons en door ervaring op te doen in de praktijk sluit zij inmiddels op natuurlijke manier aan op onze werkwijze. Wij geloven in een duurzame samenwerking vanuit verbinding en vertrouwen. Ook dat vinden wij bij elkaar. 

De kernkwaliteiten die wij zien in Tineke zijn nuchter, betrokken, spontaan, daadkrachtig en betrouwbaar. 

Website

JUDITH MACCO

Judith is een warme persoonlijkheid die iedereen de beste versie van zichzelf gunt. Zij staat klaar voor een ieder die openstaat voor het inslaan van een nieuwe weg en daarbij vooral behoefte hebben om hun denken, voelen en doen in verbinding en balans te brengen. Wij omschrijven haar als een warme analiste.

Judith staat voor zorgvuldigheid en doorzettingsvermogen. Zij heeft na een turbulente periode in haar leven de keuze gemaakt om haar droom te verwezenlijken; ieder mens mag in zijn eigen kracht geloven en vanuit deze kracht handelen.

Met lef, passie en kwetsbaarheid is zij uit de juridische wereld gestapt om haar roeping te volgen, het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Haar persoonlijke ervaringen zet zij in om mensen en groepen te begeleiden bij veranderprocessen.

Wij delen met Judith onze visie op diversiteit. Juist de verschillen binnen teams en organisaties, wanneer je die met elkaar weet te verbinden, maken dat alles mogelijk is. Judith heeft oog voor het proces en hoe de kwaliteit van iedere persoonlijkheid kan bijdragen aan een optimaal resultaat.

De kernkwaliteiten die wij in Judith zien zijn openheid, kracht, kwetsbaarheid, intuïtief, zorgvuldig en analytisch.

 

Christianne Wilmink

Christianne ervaren wij als een nuchter en beschouwend mens die intuïtief weten en analytisch denken op een unieke manier met elkaar weet te verbinden.  Zij kent geen groter geluk dan te leren, te ontwikkelen en dichter bij zichzelf te komen zodat zij haar talent maximaal kan benutten.

Zij brengt beweging en groei door mensen in contact te brengen met hun eigen potentieel zodat er in organisaties écht samengewerkt wordt, met plezier, efficiency en innovatiekracht.

Haar achtergrond heeft haar gevormd tot wie zij nu is door te leren luisteren en kijken. Zo heeft zij een gevoel ontwikkeld voor verhouding, sfeer, kleur en geluid. Eigenschappen die haar in coaching en teambegeleiding van pas komen.

Christianne is geboeid door wat mensen drijft, én wat ze tegenhoudt. Op individueel niveau, en op grotere schaal binnen organisaties. Zij leerde dat verandering geen regelgeving maar energie nodig heeft. En dat die energie verborgen ligt in verlangen.

Wij delen met Christianne onze systemische en praktische aanpak. In gesprek gaan, vóóruit kijken, denken vanuit wat wél kan, gebruikmaken van kwaliteiten, veranderen van binnenuit, dat is haar en onze missie. Met hoofd en hart, met verstand en gevoel. Vanuit wederzijdse erkenning, in vertrouwen, creatief en met plezier, dat is Christianne.

De kernkwaliteiten die wij in Christianne zien zijn beschouwend, analytisch, intuïtief, luisterend, observerend, verbindend.

Website