Wij werken samen met

Fatima is stabiel, betrokken en gek op structuur. Zij brengt rust en overzicht in het moment en zij leidt onze creatieve energie en enorme hoeveelheid plannen, ideeën en mogelijkheden in georganiseerde banen richting de toekomst en de langere termijn. Fatima vult ons volledig aan en sluit helemaal aan op onze visie. Wij omschrijven haar ook wel als georganiseerd en betrouwbaar.

Fatima brengt rust, werk- en levenservaring mee. Zij is moeder van drie jonge kinderen en combineert thuis en mantelzorgtaken met het bijdragen aan de ontwikkeling van De Ontwikkel Cirkel. Haar talenten voor organiseren, structureren en overzicht creëren komen daarbij goed van pas. Door Fatima kunnen wij ons verder professionaliseren met een constante focus op onze visie en missie. Zij ontzorgt ons op meerdere gebieden en bouwt met ons verder aan het fundament voor de toekomst.

Wij delen met elkaar vooral de missie van het uit spreken. Bespreek met elkaar wat je voelt, denkt, bezighoudt en raakt. In verbinding met jezelf staan is hiervoor essentieel. Fatima laat niemand ontsnappen en gaat vanuit warmte, liefde en betrokkenheid het gesprek altijd aan. Uiteraard richt zij zich alleen op de mensen die dit ook willen en die hier aan toe zijn. Voor ons past Fatima als een puzzelstukje in onze puzzel die blijft groeien en ontwikkelen.

De kernkwaliteiten die wij in Fatima zien zijn betrokken, betrouwbaar, georganiseerd, oprecht, direct, zorgzaam.

Judith is een warme persoonlijkheid die iedereen de beste versie van zichzelf gunt. Zij staat klaar voor een ieder die openstaat voor het inslaan van een nieuwe weg en daarbij vooral behoefte hebben om hun denken, voelen en doen in verbinding en balans te brengen. Wij omschrijven haar als een warme analiste.

Judith staat voor zorgvuldigheid en doorzettingsvermogen. Zij heeft na een turbulente periode in haar leven de keuze gemaakt om haar droom te verwezenlijken; ieder mens mag in zijn eigen kracht geloven en vanuit deze kracht handelen.

Met lef, passie en kwetsbaarheid is zij uit de juridische wereld gestapt om haar roeping te volgen, het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Haar persoonlijke ervaringen zet zij in om mensen en groepen te begeleiden bij veranderprocessen.

Wij delen met Judith onze visie op diversiteit. Juist de verschillen binnen teams en organisaties, wanneer je die met elkaar weet te verbinden, maken dat alles mogelijk is. Judith heeft oog voor het proces en hoe de kwaliteit van iedere persoonlijkheid kan bijdragen aan een optimaal resultaat.

De kernkwaliteiten die wij in Judith zien zijn openheid, kracht, kwetsbaarheid, intuïtief, zorgvuldig en analytisch.

Tineke is een snelle denker, zeer praktisch ingesteld met een hoge dosis empathie. Wij omschrijven haar ook wel als warm doelgericht. Zij is van orde brengen in de chaos maar ook van mensen een level verder brengen. Tineke staat voor eerlijkheid, openheid en duidelijkheid. Kaders en structuur vindt zij belangrijk net als afspraak is afspraak. Zij ziet dit ook als voorwaarden die nodig zijn zodat mensen zich op een veilige en geborgen manier kunnen ontwikkelen.

Tineke is ad-rem, no-nonsense en zegt heel vaak wat anderen denken maar niet durven te zeggen. Omdat zij dit met een gezonde dosis humor, soms ook wel wat zelfspot, brengt ontstaat er heel snel een veilige sfeer waarin alles er mag en kan zijn. 

Wij delen met elkaar dat we een heel groot vertrouwen en geloof hebben in de talenten en authenticiteit van mensen. Daar dragen wij dan ook graag aan bij, dat mensen zich daar zelf ook bewust van worden. Door een combinatie van een ontwikkeltraject bij ons en door ervaring op te doen in de praktijk sluit zij inmiddels op natuurlijke manier aan op onze werkwijze. Wij geloven in een duurzame samenwerking vanuit verbinding en vertrouwen. Ook dat vinden wij bij elkaar. 

De kernkwaliteiten die wij zien in Tineke zijn nuchter, betrokken, spontaan, daadkrachtig en betrouwbaar. 

Website

Ingrid is een zachte empathische vrouw met een krachtige missie, iedereen moet zich altijd welkom voelen, daar zet zij zich volledig voor in. Wij omschrijven haar ook wel als zacht en uitgesproken. Ingrid heeft een achtergrond in de zorg en is zeer begaan met mensen. Wij hebben haar leren kennen bij De Unieke Coach en aansluitend heeft zij een stagetraject bij ons gevolgd.

Ingrid is sensitief en intuïtief en weet daardoor op een persoonlijke manier bij mensen aan te sluiten. Haar gedrevenheid om een wereld te creëren vanuit verbondenheid is aanstekelijk en daarbij gaat zij een respectvolle dialoog niet uit de weg. Zij staat voor haar principes maar weet daarin toch aan mensen het gevoel over te brengen dat hun principes er ook mogen zijn en dat dit naast elkaar mag bestaan. Haar altijd zachte en respectvolle benadering ervaren wij als een unieke kracht.

Wij delen met elkaar de overtuiging dat iedereen er mag zijn en zich mag uitspreken. Het ontwikkelen van de manier waarop je dat geweldloos en respectvol doet is zeker ook iets waar Ingrid aan bijdraagt in het contact met anderen.

De kernkwaliteiten die wij in Ingrid zien zijn empathisch, zorgzaam, geïnteresseerd, leergierig, uitgesproken en betrokken.