De Gouden Cirkel

Scholen in verbinding

We gunnen alle kinderen dat zij zich op hun eigen wijze, vanuit hun talenten en ontwikkeling, verbonden voelen met de toekomst die voor hen ligt.

Wij zijn de Gouden Cirkel, de verbinders van de netwerken om ieder kind heen.

Daarbij bekrachtigen en ondersteunen wij

 • leerkrachten,
 • pedagogisch medewerkers,
 • ouders,
 • managementteams en schoolleiders.

Ons aanbod is preventief, verbindend, laagdrempelig en vraaggericht.

Het kind staat altijd centraal.

De onderstroom die niemand ziet,
bepaalt de richting op elk gebied

Contact

                 Carla: Carla.regter@kpnplanet.nl                   

Annemiek: Annemiek@deontwikkelcirkel.nl

De gouden aanpak 

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers weer bewust maken dat goed voor de kinderen zorgen is goed voor jezelf zorgen. Een verdieping op:

 • Hoe zorg je goed voor jezelf in een tijd waar er veel op je afkomt?
 • Hoe zorg je voor een optimaal pedagogisch klimaat in jouw groep?
  Wat betekent een pedagogisch klimaat voor jou en jouw collega’s?
 • Hoe motiveer je de kinderen, hoe wakker je dat vuurtje bij ze aan?
  Hoe wakker je jouw eigen vuurtje aan en, en hoe doen collega’s dat en hoe doe je dit samen? Hoe zorg je dat jouw vuurtje blijft branden?
 • Welke uitdagingen kom je in je groep tegen, waar kinderen veel mee maken en soms op een andere manier tot leren komen.
  En wat doet dat met jou? Hoe wil je hier mee omgaan?
 • Hoe ga je om met de werkdruk door externe factoren.
  Wat zijn factoren die je werkdruk geven en waar ervaar je dit niet?
 • Is er ruimte en tijd om even stil te staan hoe dit voor jou is?
  Hoe wil je dit vorm geven?

Het goud dat wij brengen

Het welzijn van het kind centraal stellen, dit betekent focus op de cirkels om het kind heen. Deze ondersteunen en bekrachtigen. Het potentieel van kind en opvoeders aanspreken.
Inzetten in op wat er al aanwezig is, op de liefde van de ouders, de passie en drive van leerkrachten en begeleiders, de missie van iedere directeur.
Op een laagdrempelige wijze, preventief en duurzaam positieve resultaten bewerkstelligen door van binnenuit weer te ervaren wie je bent als mens en wat dit betekent voor jou als opvoeder en wat dit betekent voor onze kinderen.
De verbinding in het netwerk om kinderen heen bekrachtigen. Dit betekent inzetten op:

 • Inzicht en
 • Het meteen toepasbaar maken in de groepen
 • Het gesprek aangaan met elkaar; de pedagogische waarden van opvoeders aanspreken. Hun innerlijk kompas, overtuigingen en uitdagingen.
 • De drieslagen:
  • Kind-ouder-school
  • Hoofd-hart-handen
  • Mens- professional- kind