De Belevingsscan

De Belevingsscan

Hoe ervaren de medewerkers de dagelijkse gang van zaken echt in de organisatie waar zij werken. Hoe ervaren zij de samenwerking in het team, de samenwerking met andere teams, de aansturing door hun leidinggevende? Hebben ze plezier in hun werk? Wat heeft invloed op dit werkplezier en in welke mate?

Je kunt onze belevingsscan zien als een medewerkerstevredenheid onderzoek maar dan live.

Wij stellen de vragen in afstemming met elkaar op en koppelen ook een cijfer (van 0 tot 10) aan een aantal onderdelen zoals bijvoorbeeld werkplezier op de allerbeste dag en werkplezier op de allerslechtste dag en de verhouding tussen die twee.

Het voordeel van de gesprekken met ons ten opzichte van een papieren onderzoek is dat wij geen onderdeel van het systeem zijn, dat we kunnen doorvragen én dat mensen voelen en merken dat we oprecht geïnteresseerd zijn in hun beleving en hun verhaal.

Vanuit al die verhalen wordt vanzelf duidelijk waar de kracht zit, waar de pijn EN wat de mogelijkheden zijn.

Meestal koppelen we drie teamsessies aan de belevingsscan, de eerste sessie waarin we met elkaar de input van de interviews bespreken, de tweede sessie om verdieping te brengen op de belangrijkste thema’s en de derde sessie om de ontwikkeling met elkaar te bestendigen. Maar alles is mogelijk omdat wij afgestemd en op maat werken.

Wil je meer weten? Wij horen het graag.

De Belevingsscan ervaren

Om volledig te kunnen omvatten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen kun je ons het beste ervaren. Een eerste sessie geven wij altijd cadeau als blijk van waardering voor het vertrouwen dat in ons wordt gesteld. Ook kunnen wij op deze manier ontdekken of wij als mens en organisatie bij elkaar passen. Omdat werken vanuit relatie voor ons de basis is voor duurzame ontwikkeling.