fbpx

IN BEDRIJF

 

Met De Ontwikkel Cirkel in Bedrijf brengen we een duurzame cultuurontwikkeling tot stand door met alledaagse thema’s aan de slag te gaan. Iedere organisatie bestaat uit een verzameling mensen die iedere dag met de beste intenties hun werkzaamheden uitvoeren. Wanneer deze intenties onvoldoende op elkaar zijn afgestemd dan ontstaat er gedoe rondom communicatie, samenwerking en processen. Dit heeft weer impact op het gevoel van vertrouwen en veiligheid en zo kan er een werkklimaat ontstaan waarin mensen niet meer met elkaar maar vooral over elkaar praten. Mensen raken uit verbinding met zichzelf, elkaar en de organisatie en verliezen hun werkplezier.

Wij herstellen deze verbinding én het werkplezier door de vraag en de behoefte van de opdrachtgever te toetsen aan de beleving en de behoefte van de medewerkers. Met deze input ontwikkelen wij een programma op maat rondom het thema en afgestemd op alle betrokkenen. Tijdens een aantal korte dynamische ontbijtsessies wordt er opgeruimd, ontdekt, ontwikkeld en verbonden.

DYNAMISCH, INTUÏTIEF, ONTDEKKEN EN VERBINDEN 

Gedurende het proces worden de doelen, het proces en de resultaten getoetst én worden de skills verder ontwikkeld. Op deze manier krijgen de medewerkers op maat inzicht in zichzelf en in elkaar en kunnen zij iedere dag een nieuwe stap zetten naar meer werkplezier, een gelijkwaardige samenwerking en enthousiaste klanten. Na iedere sessie kunnen de deelnemers hun nieuw verworven kennis toepassen in de praktijk want anders denken is anders werken en vooral ook samen werken!

Wanneer je verbonden bent met jezelf, kun je weer verbinden met anderen want van nature zijn wij allemaal met elkaar verbonden. Dat is onze intentie, mensen hun heelheid laten ervaren zodat we weer met elkaar in verbinding kunnen leven en werken.

 IN BEDRIJF 

LOPENDE PROJECTEN
volKERwessels telecom I ING SCHOOLLEIDERSNETWERK i Evean 

Wij leveren ontwikkeltrajecten op maat afgestemd op het hart van de organisatie en de medewerkers. Vanuit een waardevolle samenwerking, een vraaggerichte en intuïtief afgestemde aanpak en met de focus op zijn zoals je bent of zoals je met elkaar wilt zijn.

rondje-groen

Deelnemer REVIEW DE ONDERNEMERS CIRKEL

LAAGDREMPELIG | UNIEK CONCEPT | VERRIJKEND

rondje-blauw

Deelnemer REVIEW IN BEDRIJF

MENSENKENNIS | BETROKKENHEID | PROFESSIONEEL

rondje-geel

VERTROUWD | OPENHEID | INSPIREREN

REVIEW DE PERSOONLIJKE CIRKEL