fbpx

We hebben een mooie opdracht gekregen voor een andere grote technische organisatie die mensen verbindt. Wij gaan drie ontwikkelsessies verzorgen met het thema coaching on the job. De deelnemers werken in het dagelijks leven als monteur en zijn daarnaast aangesteld als technisch coach. Zij begeleiden collega monteurs in het werkveld op inhoud maar ook op inzet, houding, gedrag, motivatie kortom het menselijke aspect. Inhoudelijk hebben wij deze mannen natuurlijk helemaal niets te brengen maar als het gaat over coaching gericht op het menselijke aspect dan zijn wij een perfecte match.

Het is super dat de teammanager die ons benaderd heeft doorheeft dat de mannen hier behoefte aan hebben en daar actie op zet. Aan ons nu de taak om de juiste waarde te leveren. Daarom begint onze voorbereiding met het bellen we alle deelnemers. Wij leggen uit dat wij zijn uitgenodigd om een training te verzorgen over coaching on the job, gericht op het menselijke aspect zodat we vervolgens de vraag kunnen stellen:
• Waar heb jij nou behoefte aan tijdens zo’n sessie?
• Waar loop je tegen aan?
• Wat gaat goed, wat vind je lastig?
• Zijn er bepaalde situaties of voorbeelden die je tijdens de sessie wilt bespreken?

Wow!!!! Wat een dankbare, leuke en waardevolle gesprekken zijn dat! Het feit dat wij de input van de deelnemers ophalen wordt zo gewaardeerd. De eerste verbinding is al gemaakt en het enthousiasme voor de sessies is aangewakkerd! “Ik heb er nu al zin in!” Horen we vaak als afsluiting van het telefoongesprek.
Dat zijn de momenten dat wij ons beseffen dat wat voor ons heel vanzelfsprekend is, vraaggericht werken, heel bijzonder is. Wij hebben er ook zin in en kijken er met veel plezier naar uit!